Nedeľa, November 28, 2021
O nás

O nás

Názov: Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská a mediačná (ďalej aj ako  „stály rozhodcovský súd“)
Sídlo: Dunajská 15, 811 01 Bratislava – Staré Mesto
Číslo zápisu: SRS 001
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Podateľňa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Tel. kontakt: 0908/186 066
Fax:   
Predseda rozhodcovského súdu: JUDr. Martin Kováčik
Členovia a náhradníci Predsedníctva:

JUDr. Martin Kováčik (člen; predseda)

JUDr. Ján Huňady (člen)

JUDr. Simona Radosová (člen; podpredseda)

JUDr. Daniela Mikulková (náhradník)

Mgr. Jarmila Chomová (náhradník)

V súčasnosti nie je rozhodcovský súd členom žiadnych nadnárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov.

Stály rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať všetky druhy spotrebiteľských sporov.

Stály rozhodcovský súd je zapísaný v Zozname stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zriaďovateľ: Rozhodcovská a mediačná 
Sídlo združenia: Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 744 581
Registrácia: záujmové združenie právnických osôb registrované Okresným úradom Bratislava pod číslom

OU-BA-OVVS1-2014/094586

Tel. kontakt: 0908/186 066
Fax:   

Členovia zriaďovateľa:

I.         ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s.

sídlo: Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 35 862 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č. 3157/B

štatutárny orgán: JUDr. Ján Huňady - predseda predstavenstva

 

II.        Rozhodcovská a mediačná a. s.

sídlo: Dunajská 15, 811 08 Bratislava

IČO: 46 023 151

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vložka č. 5266/B

štatutárny orgán: JUDr. Martin Kováčik – člen predstavenstva

 

III.      LICITOR group, a.s.

sídlo: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO: 36 421 561

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel: Sa, vložka č. 10476/L

štatutárny orgán: JUDr. Patrik Kurimský - predseda predstavenstva.