Štatistika
Nedeľa, November 28, 2021
O nás Štatistika

Štatistika

 

V tejto sekcii pribudne po získaní a spracovaní potrebných dát nasledovná štatistika:

1. priemerná dĺžka trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania:

2. priemerná dĺžka trvania nespotrebiteľského rozhodcovského konania:

3. počet žalôb, návrhov na nariadenie predbežného opatrenia, návrhov na zmierovacie konanie:

4. počet vydaných rozhodcovských rozsudkov:

5. počet právoplatných rozhodcovských rozsudkov:

6. počet právoplatných rozhodcovských uznesení o zastavení rozhodcovského konania:

7. počet konaní, v ktorých jednotliví rozhodcovia rozhodovali: