Výročné správy
Piatok, Február 21, 2020
O nás Výročné správy

Výročné správy

Správa o činnosti za rok 2018:

Správa o činnosti SRS 2018

Správa o činnosti za rok 2017:

Správa o činnosti SRS 2017

Správa o činnosti za rok 2016:

Správa o činnosti SRS 2016

Správa o činnosti za rok 2015:

Správa o činnosti SRS 2015

Výročná správa 2015 pre nespotrebiteľské spory:

Výročná správa 2015 pre nespotrebiteľské spory