Streda, December 19, 2018
O nás Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov

Spôsob a podmienky zápisu do Zoznamu rozhodcov sú úpravené v Štatúte Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Rozhodcovská a mediačná.

V Zozname rozhodcov pre spotrebiteľské spory stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediačná, na základe rozhodnutia Predsedníctva v zmysle článku V. bod 8 písm. b) Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu sú zapísaní títo rozhodcovia:

 

1.       JUDr. Marian Ďurana, PhD., funkčné obdobie: od 01.02.2015 do 28.02.2019

2.       JUDr. Ján Huňady, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

3.       Mgr. Jarmila Chomová, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

4.       JUDr. Martin Kováčik, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

5.       Mgr. Silvia Mečiarová, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

6.       JUDr. Jozef Novák, funkčné obdobie: od 01.02.2015 do 28.02.2019

7.       Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

8.       Mgr. Ing. Michal Radosa, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

9.       JUDr. Radovan Szárszoi, funkčné obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2018

 

V Zozname rozhodcov pre nespotrebiteľské spory stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediačná, na základe rozhodnutia Predsedníctva v zmysle článku V. bod 8 písm. b) Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu sú zapísaní títo rozhodcovia:

 

1.       JUDr. Daniela Mikulková

2.       JUDr. Marián Ďurana, PhD.

3.       JUDr. Ján Huňady

4.       Mgr. Jarmila Chomová

5.       Mgr. Martin Jaroš

6.       Mgr. Martin Kotian

7.       JUDr. Martin Kováčik

8.       JUDr. Patrik Kurimský

9.      Mgr. Branislav Legát

10.    JUDr. Jozef Novák 

11.    Mgr. Silvia Mečiarová

12.    Doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

13.    Mgr. Ing. Michal Radosa

14.    JUDr. Simona Radosová

15.    JUDr. Radovan Szárszoi