Piatok, August 19, 2022
O nás Zoznam rozhodcov

Zoznam rozhodcov

Spôsob a podmienky zápisu do Zoznamu rozhodcov sú úpravené v Štatúte Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Rozhodcovská a mediačná.

V Zozname rozhodcov pre spotrebiteľské spory stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri záujmovom združení právnických osôb Rozhodcovská a mediačná, na základe rozhodnutia Predsedníctva v zmysle článku V. bod 8 písm. b) Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu sú zapísaní títo rozhodcovia:

 

1.       JUDr. Marian Ďurana, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

2.       JUDr. Ján Huňady, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

3.       Mgr. Jarmila Chomová, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

4.       JUDr. Martin Kováčik, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

5.       Mgr. Silvia Mečiarová, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

6.       JUDr. Jozef Novák, rozhodca zapísaný do 31.12.2022

7.       Mgr. Ing. Michal Radosa, rozhodca zapísaný do 31.12.2022