STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD
zriadený pri Rozhodcovská a mediačná

STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD
zriadený pri Rozhodcovská a mediačná
č. zápisu SRS 001

zriadený záujmovým združením právnických osôb Rozhodcovská a mediačná
so sídlom združenia Dunajská 15, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45 744 581
zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Bratislava pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/094586